Jak začít amatérsky pěstovat žampióny

 

Současný obchodní trend umožňuje pěstování žampiónů ve dvou až třech variantách. Mezi nejznámější formu pěstování patří v současnosti "žampiónová zahrádka" (připravená pěstební sada). Dále je to tradiční metoda pěstování žampiónů z koňského hnoje. Poslední ojedinělou variantou bývá dopěstování žampiónu na docházejícím  vyplozeném substrátu ze žampionárny.
ŽAMPIÓN potřebuje k prorůstání podhoubí teplotu okolo 25-28 celsia, pro důkladném prorostení mycelia až na povrch krycí zeminy je třeba šokově ochladit do plodící teploty 16-18 celsia. Kolem 10 celsia žampiónové mycelium neroste a při 30 celsia  výrazně utlumuje (nechce růst), při 40 hyne! Žampiónové plodnice vyžadují  pro růst stálou teplotu, čerstvý vzduch, vlhkost, živiny a vodu.

 

ŽAMPIÓNOVÁ ZAHRÁDKA ( nejznámější prodávaná pěstební sada) - více podrobností

Posledních 3-5let nejznámější a nejjednodušší varianta pěstování žampiónů pro rodinu ve zcela amatérských a pokusnických podmínkách.Pěstební sada se skládá z připraveného pěstebního  substrátu (naočkovaný) a krycí zeminy. Přiložený návod na pěstování je samozřejmostí! Další varianta této formy je domácí sada od jiných výrobců nebo profi pěstební blok pro velkopěstírny( 2násobný rozměr)

Výhody:
+ 9kg balení postačí pro běžnou 4-člennou rodinu (plodí 40-60dní s produkcí 3-8kg hub)
+ vynikající poměr cena/výkon (pěstební náklady se zaplatí po 2 až 3.kile hub)
+ plně postačující rozloha pěstební plochy pro úplné začátečníky
+ produkce velikosti a počtu hub dle vlastní libosti (velikost: na omáčky, řezy, řízky,..)
+ lze zakoupit sezóně v potravinářském řetězci, hobby marketech, v zahradnictví,...
+ pro dodržení nutných podmínek zaplodí celkově min 2-3 kilogramy během 2-3 růstových vln
+ odpadají přípravné práce - substrát je velmi dobře připravený na úspěšný výsledek, úspora času

Závěr1:
Velmi vhodná varianta pro začínající domácí pěstitele. Cenově velmi přijatelná. Pěstitelsky nenáročná (čas, údržba, odpadá tradiční výroba a čekací lhůty, bez riziková). Pěstitelské možnosti sady zaručí finanční návratnost, zahrádkářské nadšení, labužnická volba velikosti plodnic, ... Vhodné pro pěstování ve většině lokalitách ( sklepní kóje, byt, obytná místnost, sklep, prádelna,..).

 

Tradiční pěstební metoda (pro zkušené pěstitele) - více podrobností

Velmi dlouho používaná metoda pěstování žampiónů - předchůdce žampiónových zahrádek. Metoda je jak časově, tak finančně celkem náročná. Pěstební cyklus pro jednu kulturu trvá od přípravy čerstvého hnoje až po poslední plodnice asi 150 dní.
Krom čerstvého koňského hnoje a sadby, potřebujete sádru, rašelinu, formalín, vodu, časovou flexibilitu, notnou dávku štěstí, pěstební prostory, bedny-police-pytle, teploměr, odbornou literaturu. Některé hotové polotovary lze zakoupit od velkovýrobců - fermentovaný substrát, krycí zeminu.

Tento způsob pěstování vyžaduje dovoz čerstvého hnoje (opravdu mnoho -  min.1-2 auto vozíky), následuje speciální kompostování koňského hnoje s přísadami (sádra,..), příprava krycí zeminy ze spodní rašeliny, osázení zakoupenou kvalitní žampiónovou sadbou (mycelium na zrnkách obilí), prohrabávání substrátu, rozprostření krycí zeminy, prohrabání zeminy, udržování vlhkosti,.... až po sběr samotných plodnic dle vašich požadavků.

Výhody:
+ plná soběstačnost - vlastní  nadprodukce hub, uznání a obdiv lidí v okolí
+ větší pěstební plochy - více plodnic, že je ani sami nesníte
+ radost na ukazování a rozdávání
+ další využití koňského hnoje
+ možnost samovýroby vlastní žampiónové zahrádky k pěstování hub

Nevýhody:
- náročnost : finanční , čásová, pracnost
- mít přístup k čerstvému hnoji ( hřebčíny či stáje,... při 1 koni lze i nasušit po částech)
- čistota v pěstírnách: hmyz a cizí plísně mohou ohrozit další kultury v následujících letech
- vybavení pro výrobu a pěstování hub,  odborné pěstitelské zkušenosti
- docela velké riziko, že něco pokazíte nebo  správně nevyrobíte,... velké zklamáni při neúspěhu.

Závěr2:
Tradiční pěstování žampionů je pěkná, avšak velmi náročná věc. Pro nezkušené s velkým rizikem neúspěchu. Zabere hodně času s přípravou a staráním se o plodící substrát při větší pěstební ploše. Vyplatí se pěstovat od 1,5-2 (do 10) m2 pěstební plochy, když máte poblíž zdroj koňského substrátu. V současné době je vhodné začít fermentovat hned na jaro, neboť čerstvá sadba bývá v lepších obchodech většinou jen v měsících dubnu a květnu. Prodavači většinou neumí tuhle sadbu prodávat, a proto se vyplatí nakoupit přímo u výrobců, kteří prodávají i hnědou variantu žampiónu. Jestli si chcete vypěstovat od nuly vlastní žampióny a máte vhodné prostory a časové možnosti, tak je tohle možnost pro odborné a náruživější  hobby pěstitele ideální koníček.

 

Plodící substrát ze žampionárny k dopěstování (ojedinělá nabídka)

Dříve žampionárny prodávali plodící substrát jako zeminu za sníženou cenu. Většinou v pytlovaném variantě po velkopěstování. Jedná se o naplozený substrát, který už není ekonomicky zajímavý k průmyslové výrobě, kdy po 2. až 3tí pěstební vlně opouští substrát včetně posledních plodniček žampionárnu. Tahle nabídka je vhodná pro úplné nepěstitele, kteří si vlastně kupují právě rostoucí plodnice žampiónu, které už jen zalévají. Vhodné pro pěstování v užitných místnostech či sklepech. K tomuto pěstování obvykle nepotřebujete žádný návod, neboť kupujete jen zeminu, ze které ještě může a většinou poskromnu roste nějaký ten žampión v rámci  třetí až páté vlny. Můžete sklidit sotva  2-3 kilogramy čerstvých hub z 20l pytle o průměru asi 30-40cm.

Závěr3:
Nejedná se už ani o pěstování, přesto je to možnost jak doma vyprodukovat malé množství žampionů z neekonomicky zajímavého substrátu. Prodávají pouze některé žampionárny. Způsob pěstování vhodný pro seznámení se  s tvorbou a sklizní žampiónů bez rizika neúspěchu a potřebnosti pěstitelských znalostí. Pěstování založeno většinou na náhodě a naději, že ještě něco možná vyroste.

 
Srovnávací tabulka jednotlivých způsobů pěstování žampiónů
 
  Tradiční způsob pěstování
(vlastní substrát,..)
Žampiónová zahrádka Dobíhající (starý) substrát
typ pěstitele opravdový amatérský pěstitel (odborník) částečný pěstitel
(začátečník)
sběrač - konzument
charakteristika pěstitele  nadšenec,má zkušenosti, nastudovanou literaturu, a věnuje se tomu dlouhodobě koupí hotový  substrát a ten opečovává dle návodu   koupí již plodící nebo lehce odplozený substrát
činnost pěstitele dělá úplně všechno (fermentováni,očkování,..) mimo výrobu sadby obhospodařuje
zalévá
sklízí
jen sklízí houby
a občas zaleje  
náročnost-obtížnost maximální  zvládne začátečník zcela nenáročné
finance a návratnost velká cena i návratnost-takže můžete i zbohatnout (když to umíte) cena=výkon
ideální řešení,
jistota sklizně
výkon je někdy vyšší než cena, vysoký zisk oproti ceně,.málo hub
výhody  soběstačnost pěstitele, radost pěstitele,
nadprodukce hub
za výhodnou cenu
zaručená sklizeň hub
min3kg, návratnost
nízká cena odplozeného substrátu  
nevýhody pracnost, náklady, čas komerční produkt pouze sběrač hub
vhodnost pěstování
(velikost záhonu)
nad 1,5 m2 do 1 až 1,2 m2 do 3-5 pytlů
náklady
hnůj - min100kč
sadba(250g) 70kč
rašelina (70kg) - min120
sádra (5kg)  - 35kč
formalín (1dl)- asi 20kč

Celkově min 250-300kč

110 až 150 kč
(balení - max10kg)
cena zeminy:
asi  10kč
za běžný půl-pytel 
( do 8-12kg)

ŽampWEB (supertrupik.wz.cz), poslední aktualizace: 24.07.2007